top of page

Ecologie en intersectionaliteit

Programma

In dit programma wordt er een brug geslagen tussen verschillende vormen van onderdrukking en privilege, ten opzichte van de hedendaagse klimaatproblematiek.

Onderdelen:

  1. Er wordt in de aandacht besteed aan het conceptuele begrip van onderdrukking en privilege, wat zich uit als discriminatie. Er wordt gefocust op het begrijpen van het samenspel van verschillende onderdrukkingen en privileges.

  2. Het programma gaat in op de kruisingen die mogelijk zijn tussen bepaalde sociale onderdrukkingen en de relatie met klimaatverandering. Hierbij gaan we in op de vraag of en hoe klimaatrechtvaardigheid bereikt kan worden.

Doelstellingen: Cursisten vormen een beter begrip van het samenspel tussen verschillende vormen van onderdrukking. Daarnaast leren zij dit toe te passen om de invloed van sociale ongelijkheid op klimaatrechtvaardigheid te begrijpen.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page