top of page

Intersectionele Klimaatrechtvaardigheid

Programma

In dit programma wordt er een diepgaand begrip gecreëerd van het samenspel van verschillende vormen van onderdrukking en overheersing.

Onderdelen:

  1. We gaan in op het concept identiteit, wat kan bestaan uit persoonlijke ‘interne onderdelen en sociale ‘externe’ onderdelen. Hierdoor krijgen cursisten een duidelijk beeld van het concept identiteit en inzicht in wat dit betekent voor hen op een persoonlijk vlak.

  2. We bespreken de effecten die een identiteit heeft op iemands positie op sociale ladders. Cursisten leren hoe verschillende onderdelen van iemands identiteit kunnen zorgen voor een samenkomst van onderdrukkende en overheersende onderdelen.

 

Doelstellingen: Cursisten vormen een praktisch en toepasbaar begrip van identiteit en de intersectionaliteit van onderdrukking. Daarnaast zullen cursisten kennis maken met tools die praktisch toegepast kunnen worden om machtsposities te begrijpen.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page