top of page

Dekoloniale Klimaatrechtvaardigheid

Programma

In dit programma wordt er ingegaan op de historische en huidige koloniale structuur van klimaatbeleid en klimaatverandering.

Onderdelen:

  1. Er wordt ingegaan op de basiskennis van kolonialisme, met als subonderdelen het het historisch verloop, de politieke, en de geografische structuur.

  2. Deze kennis wordt vervolgens toegepast op het begrip van klimaat. Cursisten zullen een dieper begrip krijgen van het spanningsveld tussen kolonialisme en klimaat, hoe dit spanningsveld is ontstaan (hoofdactoren, historische gebeurtenissen), en leren hoe dit spanningsveld doorbroken kan worden.

  3. Nadat het heden en verleden is besproken, kan er verder ingegaan worden de toekomst. Zodoende kan er een gesprek ontstaan over reparatie en herstel. In dit programma wordt er niet alleen gefocust op het dekoloniseren van de relatie tussen mensen en instituties, maar voornamelijk op de koloniale macht over de natuurlijke wereld.

Doelstellingen: Cursisten vormen een beter begrip van de institutionele en sociale structuur van kolonialisme. Daarnaast leren zij dit toepassen op vraagstukken rondom het klimaat.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page